verbindingBetalingsafspraken  2019

 

Ik heb geen contracten meer!

Reden: IK sta al langere tijd kritisch tegenover de toegenomen verplichtingen voor mij en de niet te begrijpen betalingsstructuur voor U.

In 2018 ben ik met pré pensioen gegaan.

Ik heb dus ruim de tijd om te genieten van vrijheid en ruimte voor zelfbewustzijn, beweging, spiritualiteit en creativiteit.

Ik hoop in het komende jaar mijn ervaring en deskundigheid te kunnen blijven delen via gerichte ontmoetingen met mensen,

al of niet al eerder bekend bij mij , of collega's  of mensen in opleiding.

 

Financiele Regeling :

Voor een consult van 45 minuten ( + 15 min voorbereiding verslag etc) reken ik 90 euro.

Het is voor mij bespreekbaar om een ander (gereduceerd)tarief af te spreken. 

 

Ik ben bevoegd als psychotherapeut, agb code en kwaliteitstatuut zijn geregeld.

Met informatie ga ik zorgvuldig om en bewaar met jouw toestemming schriftelijk gegevens omtrent

onze contacten.

 

Lidmaatschap en erkend als leertherapeut bij beroepsvereniging: NVRG www.NVRG.nl  / Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapie.

lidmaatschap en erkend als supervisor en leertherapeut bij VPEP www.VPEP.nl  /vereniging persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Aangeloten bij: psychotherapie en boeddhisme www.psychotherapieenboeddhisme.nl 

Workshops maak ik bekend via de website en via "Bewust Achterhoek": www.bewustachterhoek.nl

 

Kwaliteitsstatuut (verplicht vanaf 2017) in te zien in de praktijk. 

PDF invulformat vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut.pdf

klachtregeling via de NVRG, MAAR IK HEB NATUURLIJK LIEVER DAT WE HIER SAMEN UITKOMEN, MOCHT JE REDEN HIERTOE HEBBEN. 

 

artikelen mia smeltzer, gepubliceerd in het systeembulletin, interactieacademie, te Antwerpen 


* "losmaken je zit er aan vast"(over loslaten van ideeën het zeker te kunnen weten) 

* "als moeilijkheden niet moeilijk zijn"(over anorexia en communicatiemoeilijkheid)

* "onopgemerkt leed "(over autisme in de partnerrelatie)