verbinding


Individuele therapie

 In de individuele therapie richten we ons op emoties en je overlevingsstijl.

Vooral in de relatie tot een dierbare ander(en), kan  je ervaren dat er "op pijnlijke of nare knoppen gedrukt wordt". Dit kan de trigger zijn, die een al oude bekende overlevingsmanier in gang zet. Haast als vanzelf...

Lang niet altijd, wordt je daar gelukkiger van. Meestal is deze manier van overleven al jong "in het leven geroepen" bv om anderen te sparen, of omdat er geen oog en oor was voor jou.

Als je zo geraakt wordt, lijkt dit de enig mogelijke manier . Echter dat is niet zo: Je bent inmiddels volwassen- en je kan met je levenservaring en levenswijsheid nu meer dan je toen kon in je jonge jaren.

Je kan je geraaktheid, je emoties en je verlangen onderzoeken en onderkennen. Er is  "werk" voor nodig, of anders gezegd, er is " proces-werk" nodig, d.m.v. zelfreflectie . We kunnen dit samen doen.


In individuele therapie werken we met aandacht- focusoefeningen, of emotiegericht stoelenwerk.
Dit doen we door het probleem, het gevoel, of verlangen een plaats te geven in de ruimte, of in de stoel.
Door deze plaats in te nemen kan je ervaren hoe dat is en wat er voor nodig is om verbetering te bereiken.

 

Op dit moment heb ik zeer beperkt ruimte voor individuele consulten. Je kan bellen of mailen om te overleggen of ik iets voor je kan betekenen.