verbinding


Individuele therapie

In het samenleven met anderen blijft het van belang ook een eigen ontwikkeling te onderkennen.

We kunnen samen patronen, overlevingsstijl onderzoeken en de gewenste beweging naar voluit leven helpen bevorderen.


In individueel werk gebruiken we aandacht- focusoefeningen, emotiegericht stoelenwerk, of we gebruiken hoepels.
Dit doen we door het probleem, het gevoel, of verlangen een plaats te geven in de ruimte, of in de stoel, of hoepel.
Door deze plaats zelf in te nemen kan je ervaren hoe dat is en wat er voor nodig is om verbetering te bereiken.