verbinding


Partner relatietherapie 

Als er moeilijkheden zijn in de relatie werkt dat stressverhogend. De hechting, de veiligheid is in het geding.

Kan ik mijn partner vertrouwen? Kan ik bij mijn partner terecht als ik hem of haar nodig heb?
Durf en kan ik mezelf zijn?  Ervaar ik binnen de relatie ontwikkeling?


I
n onze huidige tijd is het niet vanzelfsprekend om terug te kunnen vallen op bestaande of verworven banden.
Er wordt vaak druk ervaren om de relatie "goed" te houden. Tegelijk wordt er veel van een relatie "verlangd". 
Tijd en aandacht geven aan elkaar is nodig, maar dit is vaak moeilijk realiseerbaar in onze hectische, complexe samenleving.
 
Het blijkt verbindend te werken als er ruimte, tijd en aandacht is. Met elkaar delen wat je raakt,
wat je bezig houdt, wat je moeilijk vindt "doet deugt". "Terecht" kunnen bij de ander kan veerkracht bevorderen,
waardoor moeilijkheden minder zwaar aanvoelen.


Je kan zelf eens kijken naar video of informatie via eft nederland.
Stichting EFT Nederland